Bestuurlijk VVE-management

VVE-management is belangrijk om de dagelijkse gang van zaken in het gebouw of op het terrein waar u een eigendom bezit, in goede banen te laten leiden. U krijgt hierbij dagelijks te maken met de andere bewoners of andere eigenaars die op dezelfde plaats een zakelijk pand huren. Daarbij is het logisch dat in de vergaderingen van de VVE beslissingen genomen worden in verband met de dagelijkse gang van zaken en bestuurlijke aangelegenheden. Uiteraard is het belangrijk dat VVE-management op administratief en op technisch vlak vlekkeloos verloopt. Dit kan enkel maar het geval zijn als hiervoor een zeer belangrijke randvoorwaarde vervuld is. VVE-beheer dient namelijk ook op juridisch gebied helemaal sluitend zijn. Dit zorgt er niet alleen voor dat het VVE-management helemaal binnen de lijnen van de wet opereert, maar ook dat er geen misverstanden kunnen ontstaan tussen de eigenaren onderling, omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Iedere burger dient de wet te kennen

 

Dit juridisch beginsel is ook geldig in Nederland. Iedere Nederlander dient de wet te kennen. Tenminste, daar wordt dikwijls vanuit gegaan. Uiteraard is het onmogelijk om te eisen dat elke mens alle wetten van zijn of haar land zou kennen. Daarom is het goed om weten dat er juristen en advocaten bestaan die beroepsmatig dag in en dag uit bezig zijn met de wetten die betrekking hebben op een zo veelzijdig onderwerp als VVE-beheer. Dit is ook waar bestuurlijk VVE-management zich mee bezighoudt. Zowel u als de andere mede-eigenaars krijgen immers te maken met tal van documenten, contracten en reglementen. Daarbij is het van in het begin absoluut noodzakelijk dat alle stukken en alle juridische handelingen die te maken hebben met VVE-beheer helemaal wettelijk zijn.

De taken van bestuurlijk VVE-management

 

Uit het voorgaande leren we dat bestuurlijk VVE-beheer van belang is om ervoor te zorgen dat alles binnen de vereniging wettelijk verloopt. Dit is natuurlijk een zeer breed begrip. Om dit overzichtelijker te kunnen weergeven, zetten we alles voor u op een rij.

Bestuurlijk VVE-management kan u helpen bij:

 

  • Het voorbereiden van de jaarlijkse algemene ledenvergadering: het huren van een geschikte ruimte, het opstellen van de agendapunten, de verzending van juridisch relevante stukken aan de leden, het opmaken van de lijst van de aanwezige leden, het opmaken van de notulen, toezicht houden op een eventuele stemming.
  • Algemene juridische ondersteuning. Hierbij wordt bedoeld het nalezen van contracten met derde partijen alvorens ze worden aangegaan en het opstellen of nalezen van de statuten en reglementen die gelden binnen de vereniging.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *